Close sidebar

Composition Of Committees

 • Audit Committee

  • Mr. Bharat Bajoria

   Chairman
  • Mr. C.K. Dhanuka

  • Mr. Vivek Goenka

  • Prof. Ashoke Kumar Dutta

 • STAKEHOLDERS’ RELATIONSHIP COMMITTEE

  • Mr. Vivek Goenka

   Chairman
  • Mr. C.K. Dhanuka

  • Mrs. Aaradhana Jhunjhunwala

 • NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

  • Mr. Vivek Goenka

   Chairman
  • Mr. C.K. Dhanuka

  • Mrs. Aaradhana Jhunjhunwala

  • Mr. Bharat Bajoria

 • CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE

  • Mrs. Aaradhana Jhunjhunwala

   Chairperson
  • Mr. C.K. Dhanuka

  • Mr. Vivek Goenka

 • RISK MANAGEMENT COMMITTEE

  • Mr. C.K. Dhanuka

   Chairman
  • Mr. Mrigank Dhanuka

  • Mr. Rajiv Kumar Sharma

 • SHARE TRANSFER COMMITTEE

  • Mr. C.K. Dhanuka

   Chairman
  • Mr. Mrigank Dhanuka

  • Mr. Rajiv Kumar Sharma

 • INVESTMENT COMMITTEE

  • Mr. C.K. Dhanuka

   Chairman
  • Mr. Mrigank Dhanuka

  • Mr. Rajiv Kumar Sharma